Formularz
ściana mobilna Aveco

Ściana przesuwna

Zastosowanie ścian mobilnych warto rozważyć już na etapie projektowania funkcjonalności pomieszczeń. Korzyści płynące z wcześniejszego zaplanowania przestrzeni, poza walorami użytkowymi, będą miały odzwierciedlenie w zwiększonej estetyce realizacji, skróceniu terminu wykonania, a nierzadko również koszcie instalacji systemu.

Miejsca przewidziane na magazynowanie modułów

Moduły złożonej ściany ustawia się w tzw. ‘parkownicach’ mogących znajdować się w różnych odległościach od toru ściany docelowej bądź bezpośrednio przy niej.
Jeśli istnieje taka potrzeba dopuszczalne jest stosowanie kilku parkownic należacych do jednej ściany mobilnej.

Należy przewidzieć miejsca przeznaczone do magazynowania modułów (parkownice) tak aby spełniały one dwa podstawowe warunki:

  • Gwarantowały dostateczną wytrzymałość stropu dla wielu modułów zgromadzonych w jednym miejscu.
  • Nie utrudniały użytkowania pomieszczenia. Zaleca się ulokowanie parkownic z dala od ciągów komunikacyjnych bądź zaprojektowanie specjalnej wnęki (ewentualnie zamykanej) przeznaczonej do przechowywania modułów.

Tor jezdny ściany mobilnej

Zalecamy lokalizowanie torów jezdnych w miejscu największej wytrzymałości stropu (np. podciąg żelbetowy) oraz z dala od kanałów wentylacyjnych i innych podsufitowych instalacji technicznych.
Jeśli istnieje taka możliwość korzystne jest zainstalowanie torów ścian mobilnych w pierwszej kolejności.

Dopuszczalne rodzaje konstrukcji stropowych do instalacji systemów AVECO:

  • Żelbeton
  • Teriva
  • Filigran
  • Typ DZ
  • Konstrukcja drewniana o odpowiedniej nośności
  • Inne konstrukcje stropowe

Celem zapoznania się z metodami podwieszenia toru jezdnego zachęcamy do zapoznania się z naszym katalogiem technicznym.


1. Przeznaczenie

Istotnym kryterium przy doborze parametrów ściany jest określenie funkcji jaką ma ona pełnić.
Decyzja ta często pozwala na właściwe dobranie parametrów ściany mobilnej, co pozwoli na zoptymalizowanie kosztów. Ma też ona wpływ na komfort obsługi, stopień obciążenia stropu.

Przed złożeniem zapytania ofertowego należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem poziomu izolacyjności akustycznej wzrasta też masa własna modułów.

Tu w grę wchodzą przepisy dotyczące wymogów ppoż mówiące o ewentualnej konieczności stosowania przegród ognioodpornych.

2. Planowany budżet

W przypadku realizacji w których pierwszorzędną rolę odgrywa cena należy rozważyć następujące kwestie:

Do rozwiązań ekonomicznych zalicza się system jednopunktowy (jedno wózkowy).
Moduły systemu jednopunktowego parkowane są w osi toru po jego skrajach.
Systemy 2-punktowe z uwagi na większy stopień skomplikowania realizacji są droższe.

Wraz ze wzrostem poziomu izolacyjności akustycznej wzrasta też cena produktu. W realizacjach, w których ściana ma pełnić przede wszystkim funkcję przegrody wizualnej (nie akustycznej) zaleca się zastosowanie podstawowych pakietów.

Zastosowanie płyt o odporności ogniowej klasy B2 może zwiększyć koszt realizacji nawet o 30%.
W celu uniknięcia dodatkowych kosztów warto zastanowić się nad możliwością zastosowania płyt o standardowej odporności ogniowej (klasa D).

Moduły specjalne tj. drzwiowe lub przeszklone zwiększają stopień skomplikowania realizacji a tym samym mają znaczący wpływ na cenę ściany. W przypadku ścian ekonomicznych zaleca się zredukowanie lub wykluczenie modułów specjalnych.

AVECO oferuje szeroką gamę typów okładzin zewnętrznych. Do najtańszych zalicza się płyty wykończone laminatem jednobarwnym lub drewnopodobnym oraz tzw. ‘do malowania’.
Do wyższej półki cenowej należą płyty fornirowane oraz lakierowane.

Cena realizacji wzrasta wraz z koniecznością zastosowania podkonstrukcji wykonanej indywidualnie. Konieczność jej wykonania pojawia się najczęściej w przypadku nie dostatecznej wytrzymałości stropu lub obecności innych utrudnień (np. istniejące instalacje techniczne kolidujące z torem jezdnym ściany mobilnej).

3. Wygląd ściany mobilnej

Brak widocznych pionowych listew modułów AVECO w znacznej mierze likwiduje optyczny podział na pojedyncze segmenty rozstawionej ściany mobilnej dając efekt ‘litej powierzchni’. Jest to korzystne przy zamierzeniu upodobnienia kolorystyki ściany mobilnej do pozostałych ścian (jednobarwnych). Istnieje też wariant kolorystyki nie jednobarwnej (laminaty drewnopodobne, forniry, tapety itp.).